vargjet e mia

Zotit tonë

Zot i jonë ç'je i vërtetë

Q'do të mirë ç'na dhe në jetë

Qiellën , yjet edhe tokën

Kambët , duart edhe kokën

Nënën e shtrenj't edhe babanë

Motrën e dashur dhe vëllanë

Zot i Madh që je Një

Na dhe t'mira sa s'ka mëMëmëdhenë që duam shum

Sa na rrjedhën gjaku lum

Edhe fushën e bleruar

Kodra , brigje si të shkruar

Edhe sytë që ti shohim

Edhe mendjen që ti njohim

Zot i Pasur , Fuqiplotë

ç'na dhe t'mira në k'te botëNa dhe jetën me jetue

Edhe mendjen me mendue

Gjuhn' e bukurë që ne flasim

Dhe armikun me te vrasim

Edhe ujët e bekuar

Që shkon duke gurgulluar

Na dhe të mira sa s'ka më

Zot i Madh që je veq Një...