vargjet e mia

Zemërat boshe

Shfaqeni o ju njerëz ate ç'e ruanit

Në zemërat tueja me plot fanati

Shfaqeni dashunin ndaj simboleve te vdekuna

Shfaqeni si shfaqet në paqi njerëziNxirreni nga mendja ate ç'e mbronit!

Me plot bindje e kokëfortësi

Nxirreni o të menqurit e të menqurv

Nxirreni si nxirret në paqi njerëziPranojeni të vërtëten që pret në dy anë

Si shpatë mirë e mprehur që nuk njeh njeri

Pranojeni se fundi erdhi edhe ju mbaruet

Pranojeni si pranohet në paqi njerëzi...