vargjet e mia

Thauj jo të keqes

Vëlla I pastër erdhe të jetosh

E ndotesh pa nevojë dhe të pëlqen

Vëlla të keqen kur ta takosh

Thuaj jo dhe do shpëtosh. 

All-llahu mendjen ta ka fal

E ti se vret atë për All-llah

Djalli në rrugë po të ndal

E ti e përqafon,bënë gjunah. 

Vëlla hap sytë sa nuk të jan mbyllur

Përkulju Alla-llhut se Ai të mëshiron

Në rrugë të drejt vëllanë duhet thirrur

Se All-llahu ashtu na don. 

Beso vëlla se është mirë

S’ka gjë më të mirë se besimi në All-llah

Para vetes ke rrugë të vështirë

Kaloje atë pa bërë gjunah.