vargjet e mia

Padija shtegëton

Do mure të nalta po ngriten

Lart qiellës pa yjë, e pa hanë

Padijes ndal për ti thanë

 

Po ajo me vrap fluturon

Ushqehet mirë dhe shtegëton

Nga q'do vend ku kam huti

Më sjell ende paqartësi

 

Me djers morra ca dinar

Gërshërë me ble në pazarë

Krahëve të saj trup t'u bie

Ti pres , t'i shkurtoj si i ka hije

Fluturimin t'ua ndaloj

Edhe mendjen ta qetësoj...