vargjet e mia

Mos heshtë o det!


Pse heshtë o det , trazohu

Valëve jepua goditjen që fshehë

Le të gjëmojnë në udhëtimin e fundit

Për në vendin e pastrehë

Vigajt rrugëve krekosen si të marrë

Afrohen buzë teje për dëfrim

Po ti mos hesht , trazohu

Pa mëshirë godit , kthehu , qetësohu

Oh fuqi që më humbe në rini

Më le të vetëm sikur fëmi.