vargjet e mia

Madhështia e fjalës

Madhështia e fjalës

Nuk ashtë bij' e sinqeritetit

Por mbesë e matunisë

E matunia nana e menqunisë...