vargjet e mia

Jeta dhe koha

Koha është arë

E jeta thesarë

Unë në të gërmoj

Si një lakmitarë

Unë në të frymoj

Aq sa frym të kem

Aq sa kam fuqi

Edhe gjallë sa t'jem...