vargjet e mia

Hijet e shpive t'nalta

Të zgjatuna sa nata qi s'mbaron

Do hije t'shpive t'nalta

Varf'nia q'do gja po shkatërron

Dhe jetën me vdekje e fillon.

Rrug't me lypsa po mbushen

Zotnia ka dert knaq'sie

Zonjës së tretë dhuratë

Ni bisht dhelpne lumnie

Me at bisht aj blen

Trup'n e asaj hyrie

Qi vetin shet lirë

Për lek't e k'ti zotnie

Dielli rrug'timin vazhdon

Q'do ditë monotonie

Lindë dhe perëndonë

Mbi kulmet e k'saj shpie.