vargjet e mia

Fshehja e gjurmave


Për ditë në gjunahe po humbem

E gjurmat thellë po varrosi

Në tokën me gurë e me ranë

Qi shekuj të tanë i mbanë

Tokë e mbështjellun me krime

Gjurmat e tyne po ruen

Për ditën plot me trishtime

Qi Zot i madh premtoi

 

Sirtarët plot dosje ka mbushun

Plot shenja , plot prova të liga

E dita e madhe  afron

Engjulli sirenën gjëmon

Oj tokë e përvujtun

Qit qka n'ty varrosën

Qit veprat e mallkume

Në ditën e premtume.