vargjet e mia

Fjal't e m'dhaja

Muhammed Mustafaja

Paska thanun do fjalë t'mdhaja

Do fjalë t'mdhaja paska thanë

Për njeriun qi nuk qanë

Zoti atë kur e sprovon

Kur exhelin e dërgon

Ma të dashunin me ja marrë

Me ja tretun mu në varr

Për atë qi vetin nalë

Zoti atë paska me falë

Se durimi qenka i ranë

Aj e mbaka lidh' hatanë

Q'do njeri që do sprovohet

Zotit shum le ti frikohet