vargjet e mia

Faleminderit Perëndisë

Faleminderit Perëndisë

Që na krijoi dhe ne të jetojmë

I përkulemi vetëm Atij

Dhe q’do herë e përkujtojmë

All-llahut I qofshim fal

Për të mirat e dunjas

Mëshirë e tij na kaploftë

E të na shpiej në parajsë

Lavdi I qoftë vetëm Atij

Që fill e fund nuk ka

E neve fundi do na vijë

Kur do përfundoj kjo dunja

All-llah të lutemi na mëshiro

Na udhëzo të dobët kur jemi

Mëshirën tënde mbi ne dërgo

Të parë shpresë dhe të fundit të kemi.