vargjet e mia

Dita e madhe

Ngrihet kodrat lart në qiell edhe shkatërrohen

Zgjohen shpirtat gjith nga varret bashkë tubohen

Gjëmon suri në atë ditë me oshëtimë

Pyet veten gjithsecili për shpëtim

Thueja kangës o njeri sikur ja thoje

Duaje jetën e dunjas sikur e doje

Shpalo të ligat që punove e i paloje

Fytyrën tënde të vërtet ti sot tregoje

Para Zotit sot ke dalun , veq kujtoje

Veq kujtoje kur ta thoshin se besoje

Ktheje shpinën edhe heshtje edhe shkoje

Ngrije kokën edhe supet o njeri

Thueja , thueja në këtë ditë me llogari !Në daq thueja asaj kangës tande të vjetër

Në mos paq pos kësaj të mire tjetër

Kur ke pas në zemrën tënde pak besim

Thueja kangës mos do gjesh dhe ti shpëtim

Kot e kot qirresh i dhembshëm pa njerëzi

Kur qe koha s'pate ndjenja as mirësi...