vargjet e mia

Dashuni e pafund

Për natë po kujtojë do fjalë

Qi zemrën po m'lumnojnë

Edhe and'rrat hijeshojnë

Ni dashuni e pa fashitun

Zemrës dritë qi mi ka qitun

Zemrës dritë qi mi ka dhamun

Dashuni e pa pamun

Zot i madhë qi e bekoi

Gjer sa t'vdes e gjer sa t'rroj

Sa të rroj e sa të vdes

Do ta dua pa mungesë

Me gjith shpirtë siq do njeriu

Se luhatë dot as veriu

As veriu se lëkundë

Dashuninë e pafund.